fbpx

Bestyrelse

Odsherred Teaters bestyrelse består af syv medlemmer

To politiske repræsentanter udpeget af Odsherred Kommune
To repræsentanter for det professionelle teatermiljø udpeget af teaterlederen
Én repræsentant for Odsherreds Erhvervsråd udpeget af Odsherreds Erhvervsråd
Én teaterinteresseret borger udpeget af teaterforeningen Teater og Musik Odsherred
Én medarbejderrepræsentant fra Odsherred Teater

Thomas Adelskov. Byrådspolitiker.

Hanne Pigonska. Byrådspolitiker.

Pernille Møller Taasinge. Aaben Dans

Maja Riis. Mungo Park

Jette Stranum. Teaterforeningen Teater og Musik Odsherred.

Henrik Ipsen. Medarbejderrepræsentant, Odsherred Teater.

Køb billet