fbpx

Bestyrelse

Odsherred Teaters bestyrelse består af syv medlemmer

To politiske repræsentanter udpeget af Odsherred Kommune
To repræsentanter for det professionelle teatermiljø udpeget af teaterlederen
Én repræsentant for Odsherreds Erhvervsråd udpeget af Odsherreds Erhvervsråd
Én teaterinteresseret borger udpeget af teaterforeningen Teater og Musik Odsherred
Én medarbejderrepræsentant fra Odsherred Teater

Gitte Hededam, formand. Formand for kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred Kommune.

Sophie Lauring, næstformand. Teaterleder på Mungo Park Kolding.

Hanne Pigonska. Byrådspolitiker.

Pernille Plantener Holst. Scenekunstproducent og -designer

Jette Stranum. Teaterforeningen Teater og Musik Odsherred.

Henrik Ipsen. Fast tilknyttet skuespiller og projektkoordinator på Odsherred Teater.

Køb billet