Bestyrelse

Odsherred Teaters bestyrelse består af syv medlemmer

To politiske repræsentanter udpeget af Odsherred Kommune
To repræsentanter for det professionelle teatermiljø udpeget af teaterlederen
Én repræsentant for Odsherreds Erhvervsråd udpeget af Odsherreds Erhvervsråd
Én teaterinteresseret borger udpeget af teaterforeningen Teater og Musik Odsherred
Én medarbejderrepræsentant fra Odsherred Teater

Steen Egede Jensen, formand. Formand for Børne- og ungdomsudvalget i Odsherred Kommune

Niels Andersen, næstformand. Festivalarrangør

Søren With, Formand for Kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred Kommune

Kirsten Uglebjerg, Ejendomsselskabet Robert Larsen & Søn
Pernille Plantener, teaterchef på Grønnegade Teater som er egnsteater i Næstved

Jette Stranum, Teaterforeningen Teater og Musik Odsherred

Henrik Ipsen, fast tilknyttet skuespiller på Odsherred Teater

Køb billet