fbpx

Teaterrefusion

I henhold til teaterlovens § 25 refunderer staten 50 % af udgifterne (forestillingens pris ekskl. moms) ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

I henhold til Kulturaftalen, som Kulturregion Midt- og Vestsjælland har indgået med Kulturministeriet, er det Kulturregionen, der udbetaler refusionen.

Hvem kan få refusion?
Kommuner samt institutioner og skoler, der køber refusionsgodkendte teaterforestillinger for kommunale penge kan få refusion.

Hvordan?
Kommunerne skal søge Kulturregion Midt-og Vestsjælland inden 1. maj 2010 for udgifter afholdt i 2009. Hver kommune skal indsende én samlet ansøgning til Sekretariatet for Kulturregionen Midt- og Vestsjælland.

Hent skema til refusion ansøgningsskema for kommuner. Klik her!

Særordning i 2010
Kulturgruppen har besluttet at udvide ordningen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland i 2010 således, at ordningen også omfatter foreninger, private skoler, efterskoler, højskoler, virksomheder, bestyrelser og lignende. Ansøgningsskema til særordning.Yderligere information fås hos Bent Holmegaard Hansen på 59 66 64 03 eller mail bhh@odsherred.dk.

Køb billet