fbpx

Referencer

Odsherred Teater stiller ofte sin faglighed til rådighed i andre sammenhænge end den der retter sig mod produktion af forestillinger. De fleste er bestillingsopgaver, hvor en samarbejdspartner ønsker et specifikt tema gjort anderledes tilgængeligt og gennemskueligt ved hjælp af teatrets tilgang.

Her er en liste over samarbejdspartnere og en beskrivelse af de projekter, vi har arbejdet med.
Er du interesseret i et samarbejde, er du velkommen til at kontakte teatret og få en uforpligtende snak om mulighederne.

DONG energy
• I slipstrømmen af fem energiselskabers fusion. samarbejder teatret med konsulenter fra FranklinCovey og Trivium om et projekt i DONG energy. Skuespillerne interviewer nøglepersoner på alle niveau’er i organisationen samt gør brug af konsulenternes researchmateriale bl.a. XQ undersøgelse. Arbejdet udmønter sig i forestillingen ”Er det nu det’ nu?” som belyser hele fusionsprocessen og dens dilemmaer. Forestillingen fungerer som kickstart ved 17 arrangementer for ca. 2000 medarbejdere i DONG energy.

Danske Oplysnings Forbund
• DOF, Danske Oplysnings Forbund bestiller scenisk debatoplæg om sundhedsrelaterede dilemmaer og det personlige ansvar. Teatret tager afsæt i rapporter udfærdiget af Mandag Morgen/Tryg Fonden om danskernes forhold til det offentliges indsats på sundhedsområdet. Skuespillerne interviewer faglige nøglepersoner om temaet. Det bliver til teatermontagen ”Den Rette Vej?”, der fungerer som debatoplæg ved en række arrangementer i DOFs netværk. Alle arrangementer er efterfulgt af debat styret af en lokal fagperson, f.eks. en sundhedschef.

PsykiatriFonden
• Som en del af Landsindsatsen mod Depression bestilles Odsherred Teater af Vestsjællands Amt og PsykiatriFonden til at producere en forestilling om emnet. Teatret samler råmateriale ved at interviewe personer som har været ramt af depression, pårørende til depressionsramte samt fagpersoner med indsigt i temaet. I hænderne på den fremtrædende svenske forfatter og dramatiker Niklas Rådström, bliver det til forestillingen ”Gå Gennem Bjerget – en teatermontage om depressionens anatomi”. Udover projektbevilling fra Vestsjællands Amt, støttes projektet yderligere af Wilhelm Hansen Fonden og Lundbeck Institute. Teatret samarbejder med PsykiatriFonden, Psykiatrisk Informationscenter/Region Sjælland, Landsforeningen Sind, m.fl. Forestillingen er på teatrets interaktive repertoire fra 2007–09.

Vestsjællands Amt
• På opfordring og bevilling fra Vestsjællands Amt producerer Odsherred Teater ”Bare Slug Kamelen”, en forestilling om gymnasiereformen. Forestillingen baserer sig på teatrets egne interviews med en række personer i gymnasiesektoren og spiller ved konferencer og møder på gymnasier i hele landet.

Odsherreds Kulturhistoriske Museum
• Odsherred Teater medvirker ved udvikling af koncept for Odsherreds Kulturhistoriske Museums udstilling, ”Solens Land” hvor bl.a. Solvognen og andre af Nationalmuseets bronzealderfund indgår. Teatrets dramaturgi bliver et element i udviklingsarbejdet, og teatret står for udstillingens endelige lysdesign. Udstillingen bliver en stor succes og har op mod 28.000 besøgende.

I 2011 samarbejdede vi med museet og bilioteket om en kombineret udstilling/forestilling “LANDET – should I Stay or should I Go?”

Center for Facilitering
• Odsherred Teater har et kontinuérligt samarbejde med CenFac, Center for Facilitering, Roskilde om bl.a. proceslederuddannelse. Skuespilleren indgår med simulering med afsæt i cases beskrevet af uddannelsens deltagere på baggrund af personlige oplevelser.

Livsstilssamtaler
• Livsstilssamtalerne er træning i samtaler for læger i egen praksis i fht. til patienter med livsstilssygdomme. Skuespilleren bestiller en konsultation og agerer en livsstilssygdom. Samtalen optages og sendes til lægens coach. Lægen modtager efterfølgende supervision af coach-lægen som er trænet deri. En ny konsultation med samme ”patient” (skuespiller) arrangeres og samme forløb følger. Samme metode har Odsherred Teaters skuespiller været engageret til i forbindelse med træningsforløb i samtaleteknik hos Rejseholdet. Projektet med lægekonsultationer er etableret i samarbejde med Misbrugscentret, Vestsjællands Amt. Projektet fortsættes og udbygges i regionalt regi.

Tidligere og nuværende samarbejdspartnere:

DONG energy
Red Barnet
Unicef
Lundbeck
Psykiatrisk Informationscenter/Region Sj
Landsforeningen Sind
Region Sjælland
Bedriftssundhedstjenesten
Sundhedscenter Odsherred
Nykøbing Rørvig kommunes udviklingsafdeling
Dragsholm Kommunes familieafdeling
Ringsted Kommune 

Svalegangen 

Jomfru Ane Teatret 

Limfjordsteatret 

Teatret Fair Play 

Aalborg Teater 

Aarhus Teater 

Odense Teater

Hempels Glasmuseum 

Odsherred Bibliotek 

Malergården/Odsherreds Kunstmuseum

Odsherreds Kulturhistoriske Museum.

Køb billet